Welkom op bijbelseonderwerpen.nl

Kies uw Taal/Choose your Language

 

De uittocht uit Egypte en Pascha.  

Dit Bijbelverhaal, gebeurt ongeveer 3540 jaar geleden, maar we kunnen er veel van leren hoor !!
 

Bij het land Egypte denk je misschien gelijk aan de beroemde piramides, die nu nog te bezichtigen zijn. Indrukwekkende bouwwerken, eigenlijk grote grafmonumenten van de

farao’s. Maar daar gaat dit verhaal niet over. Want er is meer gebeurd, daar in Egypte, grote dingen heeft de Here God daar gedaan. Welke dingen dan? Lees maar verder:

Dat was een spannende nacht, daar in Egypte. Het was de nacht dat de Here er doorheen trok om alle eerstgeborenen te doden! Waarom was dat en hoe was het zover gekomen? Dat zal ik je vertellen:

Het gebeurde een hele tijd geleden. Jozef, de onderkoning van Egypte die het land gered had van de hongersnood ( God gaf hem wijsheid om de dromen van de Farao uit te leggen, weet je nog wel?) was gestorven. De familie van Jozef was nog steeds in Egypte, en werd steeds groter omdat er veel kinderen geboren werden.

De nieuwe Farao maakte slaven van hen, ze moesten zware dwangarbeid verrichten ( de voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen). Ze moesten steeds harder werken, en in hun grote nood riepen ze tot God, die hen toen ging verlossen.

Jozef en zijn broers

-Heb jij ook wel eens tot God geroepen, bijv. toen je in moeilijkheden was?

-Ken jij het ‘telefoonnummer’ van de hemel?

-Dat is 5015, kijk maar:     {het nummer is NOOIT in gesprek!!}

Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren (Psalm 50 vers 15)

Mozes, de leider van het volk Israël, moest van God naar Farao gaan om hem te zeggen dat hij het volk vrij moest laten en hen moest laten vertrekken naar het beloofde land.

Maar…. de Farao wilde niet luisteren naar God! Hij wilde zijn slaven houden.

Als je niet naar God luistert gaat het mis, dat weten jullie ook wel, want toen kwamen…

Juist, de 10 plagen over Egypte. Kan jij er een paar van opnoemen?

En zo zijn we nu aangekomen bij ons verhaal, over het Pascha en de Uittocht uit Egypte.

Want de 10e plaag was de dood van de eerstgeborenen, in die spannende nacht….

 ___________________________________________________________________________

Hoe lang is dit geleden? We vinden het volgende in de Bijbel:

-overlijden Jozef = 1677 jaar vóór Christus, dus nu ongeveer 3685 jaar geleden.

-geboorte Mozes = 1613 jaar vóór Christus, nu ongeveer 3625 jaar geleden.

-uittocht uit Egypte = 1533 jaar vóór Chr. , nu ongeveer 3540 jaar geleden.                                       (Mozes 80 jaar oud)

-overlijden Mozes, 120 jaar oud = 1494 vóór Chr., ongeveer 3500 jaar geleden

___________________________________________________________________________

 

Nu het verhaal, met foto’s van de maquette + andere foto´s

Toen lieten de Egyptenaren de Israëlieten onder mishandeling werken; ja, zij maakten hun het leven bitter door harde slavenarbeid met leem en tichelstenen en door allerlei arbeid op het veld (Exodus 1 vers 13,14)  

De Israëlieten moesten op het veld werken en ook van stro en leem tichelstenen maken  die gebruikt werden bij de bouw van de steden Pitom en Raämses. Hard werken, weinig slapen en nog zweepslagen krijgen ook! Wie zou hen uit de slavernij kunnen bevrijden?

 

De Egyptenaren wilden alle jongetjes die geboren werden doden. Toen Mozes 3 maanden oud was werd hij in een biezen kistje in de Nijl gezet en gevonden door de dochter van de farao.

 

Dit is de Nijl in Egypte.

 

 

De 1e keer dat Mozes het volk wilde verlossen ging het mis: hij doodde een Egyptenaar en moest vluchten naar Midian.

Veertig jaar later ( Mozes was toen 80 jaar oud) kreeg hij van God de opdracht, en toen lukte het natuurlijk wel!

 

De farao weigerde het volk te laten gaan en toen kwamen de 10 plagen over Egypte. (je kunt ze lezen in Exodus hoofdstuk 7 tot 12)

Als bewijs dat Mozes door God gezonden was deed hij een wonder teken: zijn staf    veranderde in een slang. (Exodus 7 vers 9)

       Bij de eerste plaag veranderde het water van de Nijl in bloed. (Exodus 7 vers 20)

Na 9 plagen wilde de farao nog steeds niet luisteren. Soms deed hij wel alsof, maar hij krabbelde steeds weer terug. Farao, farao, wat ben je toch dom!                          Waarom luister je niet naar God?

En toen kwam de 10e plaag, in die nacht daar in Egypte…                                        Maar daar ging eerst wat aan vooraf, en wel het volgende:

Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen. Gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand. (Exodus 12 vers 3 tot 6)

Als we goed rekenen zien we dat de 9e plaag (dikke duisternis) op dezelfde dagen is als dat de Israëlieten een lam/geit in huis hadden. En zij hadden licht, waar zij woonden (exodus 10:23).

 

 

Wat leuk, zo’n dier in huis, maar waarvoor was het uitgezocht? Als een cadeautje voor de kinderen misschien?

Nee, het dier moest geslacht worden, dan moest het bloed aan de deurposten en bovendorpel gestreken worden, en daarna gebraden lam opgegeten worden.

 

Ik kan me voorstellen dat je dit zielig vind voor het lam!

Maar weet jij al waarom ze dit moesten doen?

  God zei:" en het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en waneer Ik het bloed zie dat ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, waneer Ik het land Egypte sla".  (Exodus 12 vers 13)

Voor de eerste keer werd het Pascha gevierd, en dit moesten ze vanaf nu elk jaar vieren Pascha betekent: "voorbijgaan" en herinnerde hen eraan dat er een lam sterven moest opdat zij veilig waren voor het oordeel van God. 

Hier zie je een vader die bezig is het bloed aan de deurposten te strijken. Dat gebeurde met hysop, een plantje die als ‘kwast’werd gebruikt. De jongen die erbij staat zal de oudste zoon wel geweest zijn!

 

Een aantal vaders met het bundeltje hysop (waarmee het bloed gestreken werd) nog in de hand. Die man links, zou hij de anderen uitgelachen hebben? Niet te hopen voor zijn oudste zoon…..

 Zullen de oudste zonen die nacht goed geslapen hebben, denk je? God had gezegd: “Als Ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij”. Ze hadden dus het Woord, de Belofte van God, en daar konden ze op vertrouwen. Maar deden ze het ook allemaal? Misschien ging het wel zo:

-papa, zit er wel bloed bij de deur? Ja jongen, dat weet je toch, je bent nu al 3 keer wezen kijken, en je hebt toch zelf meegeholpen? Ga maar lekker slapen hoor.

----deze jongen twijfelde aan zichzelf, had hij het wel goed gedaan?

 

-een ander huis: papa, gaat de verderfengel echt voorbij als er bloed is? Ja jongen, God heeft het zelf gezegd, en wat God zegt gebeurt, dat weet je toch?

----deze jongen twijfelde aan het Woord, de Belofte van God!

 

-nog een huis: papa, ik ga slapen hoor. Welterusten jongen, ben je niet bang voor vannacht?

Nee papa, waarom zou ik, het bloed hebben we aangebracht en we hebben de belofte van God, en daar kan ik op vertrouwen!

 

Nu 2 vragen: 1e welke van de drie jongens was het veiligst?

                      2e welke jongen was het gelukkigst?

 

 

Menu powered by OpenCube CSS Menus