Welkom op bijbelseonderwerpen.nl

Kies uw Taal/Choose your Language

 

De tabernakel.

De volgende geschiedenis uit de Bijbel speelt zich ongeveer 3550 jaar geleden af.

Dat is een hele poos hé. Zelfs als je nu zo oud zou zijn als Methusalem, die 969 jaar oud werd was je nog veel te jong om dit mee te maken. 

Weet je wat we doen? We doen alsof we terug kunnen gaan in de tijd, want dit verhaal gaan we meemaken, alsof jij en ik er zelf bij geweest zijn!

We bevinden ons in de woestijn, ergens tussen Egypte en het Beloofde Land.

Egypte? Daar waren toch die 10 plagen geweest? Juist, dat heb je goed gezien! De Farao wilde ons niet laten gaan, hij wilde ons als slaven houden, maar God heeft ons toen bevrijd.

Weet je nog, die laatste plaag, toen er een lam geslacht moest worden en het bloed aan de deurposten en de bovendorpel van de huizen gestreken moest worden.

God zelf had dat gezegd, en wie schuilde achter het bloed, die was veilig.

En door de Rode Zee heen zijn we toen vanuit Egypte in de woestijn terechtgekomen, op reis naar het Beloofde Land.

God maakte voor ons een weg dwars door het water, wij op het droge maar de Egyptenaren die ons achtervolgden kwamen allemaal om. 

ken je het lied nog: hoe kwam Mozes door de rode zee?

 

Na 3 maanden kwamen we bij de berg Sinaï, de berg waar Mozes opklom en daar de Woorden van God hoorde. Zijn gezicht straalde ervan!

En weet je wat God toen ook zei? Lees maar:

En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van tabernakel en het model van al zijn gerei. (Exodus 24 vers 8,9)

Is dat niet geweldig mooi? God, die in de hemel woont, wilde wonen temidden van Zijn volk, dat Hij verlost had uit Egypte. Dat moet dan wel een bijzonder gebouw zijn.

 

Vooraanzicht. Zijaanzicht. Eerste kleed.

Tweede kleed.

Derde kleed.

Buitenste kleed.

Brandofferaltaar.

Koperen wasvat.

Bovenaanzicht.

Voorhangsel.

In de voorhof.

Hogepriester.

De pagina is nog in ontwikkeling, er komt nog meer hoor !!

 

Menu powered by OpenCube CSS Menus