Welkom op bijbelseonderwerpen.nl

Kies uw Taal/Choose your Language

 

De koperen slang.
 

Welkom Bij Het Bijbel Verhaal Over De Koperen Slang

Eerst enkele feiten over slangen:

 

 

 

 


                                     -sommige soorten gifslangen zijn?

-de bekendste daarvan zijn:

 

Cobra

Adder

Ratelslang

 

-een druppel gif al dodelijk kan zijn?

  -het gif uit de giftanden komt?

 

Wekelijkse Wasbeurt ?

 -d.m.v. bijten of spuiten het gif toegebracht wordt?

-record: de Oxyuranus microlepidotus slang: 1 druppel   gif kan 217000 muizen doden!

 

Dit is schrikken !

                     In de Bijbel vinden we geschiedenissen met slangen.

De 1e keer bij Adam en Eva in het paradijs (Genesis 3). Daar vinden we al de verbinding met de duivel, de grote vijand van God en mensen.

En in het laatste bijbelboek, de Openbaringen, en wel in hoofdstuk 20 vers 2, vinden we de duivel genoemd als de oude slang.

Zo mogen we de slang in de bijbel als beeld nemen voor de duivel, en het slangengif een beeld van het verkeerde, de zonde.

(even tussen haakjes: er zijn ook bijbelplaatsen waar de slang positief gebruikt wordt)

 Nu gaan we naar het verhaal van de koperen slang, uit Numeri hoofdstuk 21.

We vinden het volk Israël dan bijna aan het einde van de woestijnreis, die totaal 40 jaar duurde!

(weet je het nog: 10 plagen in Egypte/ Pascha/ uittocht door Rode Zee/ woestijnreis)

Ondanks dat God zo goed voor hen had gezorgd, hebben ze vaak gemopperd en kwamen ze in opstand tegen God. Zo ook hier in Numeri 21, en de Here zond vurige slangen (giftige) als straf, en velen vanIsraël stierven. God is Heilig, en moet de zonde, het verkeerde straffen, dat is om bang van te worden!

Maar nu komt het mooie: God is ook Liefde, en wil de mensen graag redden. En dat is iets om heel erg blij van te worden, vind je ook niet?

Daarom moest Mozes van de Here een koperen slang maken, die op een staak plaatsen.

Deze koperen slang was toen het middel om gered te worden, want ieder die keek naar die slang, nadat hij/zij gebeten was bleef in leven. De mensen hoefden dus alleen maar, gehoorzaam aan de stem van God, te kijken! Dat is toch geen moeilijke opdracht, vind je ook niet?

De Here Jezus zelf geeft in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3 vers 14 en 15 de betekenis van deze geschiedenis.

En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft eeuwig leven heeft

we vinden dus:

         -koperen slang verhoogd                          -de Here Jezus verhoogd

         -op een staak                                        -op een houten kruis

         -kijken om gered te worden                      -in Hem geloven om gered te worden

         -in leven blijven                                      -eeuwig leven hebben!

 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes 3 vers 16)

 

Voor we verdergaan met het verhaal met foto’s van de maquette, nog dit:

de koperen slang is bewaard gebleven tot koning Hiskia hem stuksloeg:

ook sloeg hij de koperen slang stuk, die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de Israelieten daaraan plachtten te offeren. (2 Koningen 18 vers 4) 

Wat een grote schrik, overal slangen: voor je, achter je, naast je. En een slangenbeet is dodelijk, wie zal deze mensen redden?

 

Er is een oplossing, gelukkig! Door te kijken naar  de koperen slang die Mozes van  God moest maken, blijf je in leven. De staak staat hoog op een stapel rotsen, zodat iedereen hem goed kan zien.

 

Een foto van afstand. Zou Mozes geroepen hebben, denk je? “Hierheen kijken, allemaal kijken”!

 

Maar als je goed kijkt zie je dat jammer genoeg niet iedereen kijkt naar de koperen slang.

Laten we de verschillende reacties eens van dichtbij bekijken, daar kunnen we vast wel iets van leren!

 

Deze man is boos, zie je wel? Is dat verstandig denk je? Balt zijn vuisten omhoog naar Mozes, naar God. Hij ziet de slang niet achter hem die in zijn been gaat bijten. En wat moet deze man, als hij gebeten is? Zal hij dan wel kijken naar de slang?

-Zo zijn er nu ook mensen die God de schuld geven van alle nare dingen in hun leven of van alle rampen die er op de aarde gebeuren. Ze zijn dan ook boos op God. Dat God zijn Zoon gegeven heeft om te sterven aan een kruis, daar ‘kijken’ ze niet naar. Dat is jammer hé, vind je ook niet?

 

Deze meneer wil hard weglopen voor de slangen, en denkt zich zo te kunnen redden. Zou dat wel lukken? De slangen zijn overal, en er zijn er heel veel!

Dat lukt hem dus nooit.

En weet je wat zo jammer is? Hij loopt weg met zijn rug gekeerd naar de koperen slang, dus zijn ogen kijken de verkeerde kant op!

-Er zijn ook nu mensen die weglopen, bij God vandaan. Ze willen niets met de Here te maken hebben, ze leven alsof Hij er niet is, ja er zijn mensen die zeggen dat God niet bestaat! Maar ze hebben het mis, helemaal mis. We mogen bidden voor dezulken, dat ze de ‘goede kant op gaan kijken’.

Deze Israëliet doet het anders: hij probeert de slangen te verjagen met een stok. Dat zal hem veel moeite gekost hebben, en……het zal hem ook niet lukken. En het is eigenlijk maar heel eenvoudig: om gered te worden hoeft hij zich alleen maar om te draaien en te kijken naar de koperen slang. Waarom toch al die nutteloze inspanningen gedaan?

-sommige mensen denken dat ze door ‘goede werken’ , door heel netjes te leven en veel goede dingen te doen, gered worden. Nu zijn die goede werken op zich niet verkeerd natuurlijk, maar je kunt er niet door in de hemel komen! Alleen door het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus, vergeet dat nooit.

 

Zie je al wat deze man doet? Z’n houding zegt: “ik kan er niets aan doen als ik gebeten wordt door een slang” (en daar heeft hij gelijk in).   En hij denkt: “ik moet maar afwachten of God mij wil redden…” Vergis ik me, maar God had toch gezegd dat hij moest kijken. En dat is geen afwachten hoor!

 

-Iemand vroeg eens: “wat moet ik doen om gered te worden?”

Het antwoord luidde:

Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden. (Handelingen 16 vers 30)

En wat denk je hiervan?:

God, onze Heiland, wil dat alle mensen behouden worden. (1 Timotheüs 2 vers 4)

Is dat niet geweldig, dit geldt ook voor alle jongens en meisjes, ook voor jou die dit leest!

Dus niet meer twijfelen of afwachten, maar aannemen wat de Bijbel, wat de Here Jezus zelf zegt. Doen hoor!

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. (Johannes 3 vers 36)

 

Menu powered by OpenCube CSS Menus