Welkom op bijbelseonderwerpen.nl

Kies uw Taal/Choose your Language

 

De Goede Herder.

Leuk dat je op dit onderwerp hebt geklikt. Kijk maar snel verder.

 

Hebben jullie wel eens een herder met schapen gezien?

Wat een mooi gezicht hé

Ook in Nederland kun je ze bekijken.

 

In de Bijbel, het boek van God, komen veel herders voor.

De eerste die genoemd wordt is Abel, weet je wel, die doodgeslagen werd door zijn broer Kaïn.

Voorts baarde zij (Eva) zijn broeder Abel; en Abel werd schaapherder. (Genesis 4 vers 2)

Ook Abraham, Isaäk, Jakob waren herders, en natuurlijk Mozes, wel 40 jaar lang!

Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan, te hoeden. (Exodus 3 vers 1)

Maar de bekendste herder uit het Oude Testament is ongetwijfeld David.

Hij was bij de schapen tot hij ging vechten met Goliath.

Toen stond David des morgens vroeg op, liet de schapen achter bij een wachter, laadde op en ging heen, zoals Isai hem bevolen had. (1 Samuël 17 vers 20)

 

Meer dan 2500 jaar geleden schreef  David, geleid door de Heilige Geest, de bekende psalm 23:“de Heere is mijn Herder”.

Kun je al Engels lezen?

of Duits?

Behalve David hebben ook anderen gezegd dat God hun Herder was, bijvoorbeeld:

Jakob:    God, die mij als Herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag. (Genesis 48 vers 15)

Asaf: Dan zullen wij, uw volk, en de schapen die Gij weidt, U voor altoos loven. (Psalm 79 vers 13)

Ezechiël: Want zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien zoals een herder naar zijn kudde omziet. (Ezechiël 34 vers 11)

 

En zo zijn er nog meer teksten in het Oude Testament die ons duidelijk dat God een Herder voor het volk Israël wilde zijn

In het Nieuwe Testament zegt de Zoon van God, de Here Jezus:

Ik ben de goede herder; de goede herder legt zijn leven af voor de schapen. (Johannes 10 vers 11)

Ja, je leest het goed: Hij is gestorven, zodat wij Zijn schapen kunnen worden. Dat ging dus niet ‘zo maar even’, jongens en meisjes. Dat wij een ‘schaapje ven de goede Herder’ kunnen worden of al zijn was alleen mogelijk omdat de Heer op het kruis van Golgotha is gestorven en daar de straf op onze, ja mijn zonden heeft gedragen.

 

Menu powered by OpenCube CSS Menus