Welkom op bijbelseonderwerpen.nl

Kies uw Taal/Choose your Language

Deuren in de Bijbel

Deze pagina is in ontwikkeling.

Leuk dat je op dit onderwerp hebt geklikt. Kijk maar snel verder.

 

Wat is een deur?

Een deur is een beweegbare afsluiting tussen 2 ruimtes. Om in die andere ruimte te komen moet je eerst de deur open doen. Je moet gebruik maken van de deur, alleen via een deur kom je (normaal gesproken) in de andere ruimte.

 

Als een deur op slot zit, of klemt, heb je misschien hulp nodig om hem te openen.

Heb jij al eens geteld hoeveel deuren bij jullie in huis zijn? Vast een heleboel! 

                                                                                                             

draaideur

schuifdeur

 roldeur   

 klapdeur

Er zijn verschillende soorten deuren, en in verschillende vormen en maten, zoals:  

mooie deur hé

vouwdeur

loopdeur

vleugeldeur 

oude deur

                                                                                            

In de Bijbel vind je verschillende gebeurtenissen waarbij een deur een rol speelt.

Denk maar aan wat Lot meemaakte toen de boze lieden met blindheid geslagen werden  zodat zij de deur niet vinden konden!

En de lieden, die bij de ingang van het huis waren, sloegen zij met blindheid, van klein tot groot, zodat zij zich tevergeefs moeite gaven om de deur te vinden. (Genesis 19 vers 11)

En wat denk je van die sterke Simson die de deuren van de stadspoort van Gaza weg droeg. (Richteren 16 vers 3)

 

De jonge Samuël opende de deuren van het huis des Heren.

Nehemia herbouwde de muur van Jeruzalem, met poorten en deuren

En dan de apostelen die bevrijdt werden door een engel van de Heer, die de deuren van de gevangenis opende!

Een engel van de Heer echter opende 's nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten (Handelingen 5 vers 19)

Ken jij nog meer geschiedenissen?

Wat is de Bijbel toch een mooi Boek, vind je ook niet?

 

Er zijn ook verhalen waarin de deur, of de toegang een heel belangrijke rol speelt.

Zullen we die ook eens bekijken? Lees dan maar verder.

Als eerste moet je dit weten:

 

De toegang tot het paradijs is gesloten! Na zondeval is er scheiding tussen mensen en God, hun Schepper –foto internet-  deze deur zegt ons God is heilig de deur naar God is gesloten!

 

Dat is heel erg! Kunnen we dan nooit bij God komen? Wat zegt de Bijbel daarover?

Nou, weet je wat zo mooi is? In Johannes 10 vers 9 zegt de Here Jezus:

Ik ben de deur, als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden.

We kunnen dus behouden worden, of anders gezegd bij God in de hemel komen, door een DEUR, en die deur is Jezus Christus. Door te geloven dat Hij jouw zonden heeft gedragen op het kruis van Golgotha maak je gebruik van het ‘middel’ dat God heeft gegeven om gered te worden. Er is geen andere 'deur' om in de hemel te komen!

En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden (Handelingen 4 vers 12)

Is dat niet geweldig? God wil dat alle mensen (en kinderen) behouden worden.           (voor wie dit wil nalezen: het staat in 1 Timotheüs 2 vers 4)

Daar wordt je heel dankbaar en blij van, of niet soms?

De volgende deuren uit de Bijbel vertellen ons nog meer over de weg tot behoudenis, omdat ze ons vertellen over het werk van de Here Jezus:

Dit is de deur in de ark van Noach die. Iedereen kon binnengaan, totdat God de deur sloot en de zondvloed kwam. Toen was het te laat!

De les is: er komt een tijd dat de deur GESLOTEN word en de genadetijd voorbij is!

Hij staat nu nog open...

Meer over de ark van Noach weten? klik dan in hoofdmenu

Dit is de deur uit Exodus 12, het Pascha. Het bloed van het geslachte lam moest op de deurposten en bovendorpel gestreken worden.

De les is: je bent veilig als je schuilt achter het bloed van het Lam van God!

Meer over het Pascha weten? klik dan in hoofdmenu op Uittocht uit egypte

 

Menu powered by OpenCube CSS Menus