Welkom op bijbelseonderwerpen.nl

Kies uw Taal/Choose your Language

In de Bijbel gebeurt veel met boten jongens en meisjes! Kijk maar:

  • Salomo had een grote vloot (met dieren!). (1 Kronieken 10:22)  
  • Jona vluchtte ermee weg voor GOD (dacht hij). (Jona 1:3)
  • De discipelen beleefden met de Heere Jezus heel wat in een boot! Denk maar aan de storm op het meer, dat ging tekeer zeg. En dan de wonderbare visvangst!
  • De apostel Paulus maakte verre reizen, o.a. per boot om het evangelie te verkondigen, ook als gevangene. (bijv. in Handelingen 27)
  • Zelfs het laatste Bijbelboek, de Openbaringen, schrijft erover. (Openbaringen hoofdstuk 18:17)

   Christus in de storm op het meer van Galilea
   (1633, Rembrandt van Rijn)
   Romeins handelsschip uit de tijd van Paulus

   Boten waren vroeger, en nu nog steeds, heel belangrijk. Ze werden gebruikt voor het vissen, als handelsschip en bijvoorbeeld als een oorlogsschip. (ook toen wisten ze als wat vechten was!) Misschien hebben jullie zelf wel een boot(je) om mee te varen, leuk hé. Maar:..... wist je dat de eerstgenoemde boot in de Bijbel is: de ark van Noach.  En: De grootste boot was....de ark van Noach. Wel een heel bijzondere boot dus!  Wil je er meer over weten? Lees dan verder!

   Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. (Genesis 6 vers 9)

   De geschiedenis van de ark kun je lezen in het eerste boek van de Bijbel, Genesis hoofdstuk 6-8. Dat is ongeveer 5000-7000 jaar geleden. De ark was 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. El is de maat van elleboog tot einde hand, en dat verschilt per mens. Hoe langer je armen, hoe groter de el, de maat variërt van 50-75 centimeter. Als we nu eens de kleinste maat (50 cm.) aanhouden dan komen we tot de volgende afmetingen:

  • lengte 300 el = 150 meter,
  • breedte 50 el = 25 meter,
  • hoogte 30 el = 15 meter. (lees maar in Genesis 6:15)

   Kan je je een voorstelling maken hoe groot dat is? Wel 1 1/2 voetbalveld lang! Zo hoog als een flat van 6 verdiepingen! Wat een kolossaal schip hé.

   God zeide tot Noach: 'Maak u een ark van goferhout'


   Waarom moest Noach dit geweldig grote schip bouwen? Weet je het al? Ik zal het je vertellen: De ark was eigenlijk een hele grote reddingsboot, gemaakt om de dieren en de mensen te redden. Te redden? Waarvan dan wel? Nou, voor de ZONDVLOED! De hele aarde zou onder water verdwijnen en alleen in de ark was je veilig.

   Reddingsboot van de Titanic Dwarsdoorsnede van de Titanic
   Kun je tellen hoeveel mensen erin zitten? Deze boot verging bij kalme zee!

   Zondvloed betekent: 'grote vloed' en kwam niet 'toevallig' hoor, de HEERE GOD zelf deed het. Want de Bijbel zegt:
   GOD = LICHT, en dat betekend dat God heilig is en het verkeerde, de zonde moet straffen, oordelen. Dat gebeurde bij Noach door de watervloed. Dit is iets om heel bang voor te zijn, want...ook wij doen verkeerde dingen! Is er dan geen mogelijkheid om de straf te ontlopen? JAWEL! Want de Bijbel leert ons ook: GOD = LIEFDE, en wil de mensen redden. Daarom moest Noach toen de grote ark bouwen (bouwtijd misschien wel 120 jaar, Genesis 6:3).
   En nu een vraag voor alle jongens en meisjes: weet jij al wie de 'ark' is in deze tijd, wie ons redden kan? Lees maar in Johannes 3:16!

   Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren  Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

   God zegt: 'een ieder, dus dat geldt ook voor jou!!'

    

   Nog enkele interessante gegevens over de ark:

   • gemaakt van goferhout,
   • 3 verdiepingen,
   • met hokken/vakken voor de dieren,
   • een lichtopening en maar één deur,
   • binnen + buitenkant werd bepekt (waterdicht gemaakt).  

    

  • Misschien is wat ik nu ga zeggen nog wat te moeilijk voor je maar toch wil ik het doen om je laten zien dat de ark van Noach een beeld is van de Persoon van Jezus Christus en wat Hij gedaan heeft.

  • goferhout: de Here Jezus wordt ook vergeleken met hout (Lucas 23 vers 31)
  • 3 verdiepingen: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven' (3 dingen), Johannes 14 vers 6.
  • hokken/vakken: 'in het huis van Mijn Vader zijn vele woningen' (Johannes 14 vers 2.)
  • lichtopening: 'Ik ben het Licht der wereld' (Johannes 8 vers 12)
  • één deur: 'Ik ben de deur, als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden' (Joh 10:9)
  • twee kanten pek: 'Niemand zal ze rukken uit Mijn hand en uit de hand van Mijn Vader' (dus dubbel veilig!) Dat staat in Johannes 10 vers 28 en 29. 

   En Noach deed naar alles wat de Here hem geboden had.


   We lezen er niets over in de Bijbel maar Noach zal ongetwijfeld hulp gehad hebben bij het bouwen van de ark. Misschien wel z'n 3 zonen Sem, Cham en Jafeth. Fijn als (grote en kleine) kinderen hun vader (en moeder) helpen, zeker als het is om de HEERE te dienen.
   Maar alles moest gebeuren met gebrekkig gereedschap, en electriciteit hadden ze toen niet hoor! Stel dat je allemaal bomen hebt van 30 cm. dik en 10 meter lang, dan waren er alleen al voor de buitenkant van de ark 5000 bomen nodig. Reken maar na als je het kunt! En dan moesten alle spanten en hokken voor de dieren nog.....

   Zoiets dus.  Of deze misschien?

   Weet je, jongens en meisjes, in het Hebreeuws (de taal van het Oude Testament) betekent 'ark' gewoon 'kist'.  Hetzelfde woord wordt later gebruikt bij Mozes in het biezen 'kistje', dat ook bestreken werd met pek net als de ark.(lees maar na in Exodus 2 vers 3.)

   Daarom is het aannemelijk dat de ark (de kist) aan de voor- en achterkant gewoon recht was, wat veel makkelijker te maken was als een gebogen, ronde kant. Bovendien lag de ark van Noach dan veel stabieler in het water tijdens de zondvloed, wat best belangrijk was.

   Noach is ongetwijfeld een goed vakman geweest, maar net als bij de bouw van de tabernakel (Exodus 31 vers 3 en 4) zal GOD hem wijsheid gegeven hebben, want bouwtechnisch gezien was de ark een waar 'kunstwerk'.

    

   Er was maar één deur om de ark binnen te gaan.      

   

   

   

  En de Heere zeide tot Noach: Ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb Ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden. (Genesis 7 vers 1)

   

  Wie gingen er in de ark?

  • vliegende dieren (7 paartjes of stuks van elke soort),
  • landdieren (onrein 1 paartje, rein 7 paartjes of stuks van elke soort).
  • (zie Leviticus 11 voor info rein-onrein.)
  • geen zeedieren,
  • heleboel mensen??......NEE, MAAR 8!
    

  Dat is weinig! Alleen Noach, zijn vrouw, en hun 3 zonen met hun vrouwen gingen in de ark.
  Kijk, de dieren kwamen zelf tot Noach (Genesis 7 vers 15), ze moesten luisteren naar GOD, hun Schepper, of ze wilden of niet. Denk ook maar aan de raven bij Elia of de vis in de geschiedenis van Jona, ze moesten gehoorzamen!

  Maar aan de mensen heeft GOD de mogelijkheid gegeven om zelf te kunnen kiezen of ze naar Hem luisteren en Hem gehoorzamen. En wat erg, behalve het gezin van Noach luisterde er niemand....

  En toen de zondvloed kwam, was het te laat. De deur was toen gesloten en ging niet weer open. Ik hoop dat jij, jongen/meisje die dit leest wel naar GOD, die door de Bijbel tot ons spreekt, wil luisteren! Daar krijg je nooit spijt van, echt helemaal nooit!

  Wat zal Noach uitgelachen en bespot zijn...
  Maar ik vraag je: wie had er gelijk, Noach of al die andere mensen?

  Ook nu geloven veel mensen niet in GOD en in de Heere Jezus. Hebben ze gelijk?

   Lees maar wat de Bijbel zegt in Lukas 17:26 en 27 Zoals het toen ging, gaat het bij de wederkomst!

  En zoals het is gebeurd in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij trouwden zij huwelijkten uit, tot op de dag dat Noach in de ark ging en de zondvloed kwam.

  In de Bijbel lezen we: 'God, onze Heiland wil dat alle mensen behouden worden.' (1Timotheus 2 vers 4) En: 'de Heer wil niet dat iemand verloren gaat maar dat allen tot bekering komen' (2Peterus 3 vers 9)    Dus niet: 'weinig',maar 'allen' kunnen gered worden. Alle kinderen mogen komen!!

  Nadat de deur werd gesloten was de kans om gered te worden voorbij !

        

  OVERZICHT REIS VAN DE ARK   (TIJDENS DE ZONDVLOED.)
   

  Noach zal heel wat voedsel meegenomen hebben, zie Genesis 6 vers 21.


  Hoe lang heeft de reis geduurd? Reken maar mee:

  • Genesis 7:11 begin zondvloed op 2e maand, 17e dag. Noach is 600 jaar oud.
  • Genesis 7:12 40 dagen slagregens en kolken van grote waterdiepten open
  • Genesis 7:24 150 dagen geen aarde zichtbaar
  • Genesis 8:4 ark op Ararat, 7e maand, 17e dag = 5 maand na begin zondvloed
  • Genesis 8:5 toppen van bergen zichtbaar 10e maand, 1e dag. (Is ongeveer 7 1/2 maand na begin.)
  • Genesis 8:6 raaf uit ark 11e maand, 10e dag. Ongeveer 9 maand na begin.
  • Genesis 8:13 wateren opgedroogd 1e maand, 1e dag. Ongeveer 10 1/2 maand na begin
  • Genesis 8:14 aarde is droog 2e maand, 27e dag. Is 1 jaar en 10 dagen na begin.

   Als we aannemen dat Noach en de zijnen toen ook (na opdracht van GOD) uit de ark zijn gegaan betekent dit dat ze totaal 1 jaar en 10 dagen in de ark zijn geweest!
   (En voor de echte ´rekenaars´ onder ons: als we de 7 dagen uit Genesis 7 vers 10 hier bij op mogen tellen komt er nog een week bij.)

  En God sprak tot Noach: ga uit de ark, gij en uw vrouw en uw zonen en de vrouwen uwer zonen met u, en al het gedierte dat met u is. (Genesis 8 vers 16)

   Had je dat gedacht, zo lang in de ark.

   En dat ze veilig in de ark waren was nu wel bewezen, GOD had Zijn woord gehouden, zoals altijd.

   

  UIT DE ARK, EN DAN?

  Heb je je weleens afgevraagd waarom Noach de 2 vogels, een raaf en een duif, losliet? Misschien wel hierom vanuit de ark die op de berg lag zal hij niet hebben kunnen zien of de aarde weer droog was. De raaf, een vleeseter, zal genoeg voedsel (kadavers) gevonden hebben en keerde niet terug in de ark. Maar een duif eet geen vlees en kwam telkens terug totdat er voor haar weer voedsel groeide, en zo wist Noach of de aarde droog was. En toen opende hij het luik (de deur?) Wat zal hij nieuwsgierig geweest zijn hoe de ´nieuwe aarde´ er uit zag, denk je ook niet?

  Maar pas nadat GOD het gezegd had (Genesis 8 vers 15) gingen Noach en de anderen naar buiten. Hij bleef gehoorzaam luisteren naar GOD en zo hoort het ook.

  Zullen ze een lange wandeling gemaakt hebben denk je? Wat zullen ze verwonderd rond gekeken hebben. De hele aarde was als nieuw!

  De dieren gingen natuurlijk ook uit de ark. Misschien hoefde Noach en de zijnen alleen maar de hekken van hun kooien open te doen, en leidde GOD ze naar buiten zoals HIJ ze eerst tot Noach in de ark had gebracht. (Genesis 7 vers 15) Dat zal een prachtig gezicht geweest zijn zeg. Kun je je voorstellen dat Noach heel blij en dankbaar naar de HEERE GOD was? Noach en z´n gezin waren gered van het oordeel, door de genade van GOD! Daarom ging Noach GOD bedanken.

   

  GOD had niet gezegd dat hij dat moest doen, maar z´n hart was zo vol bewondering en dankbaarheid dat Noach het graag wilde doen. Daarom bouwde hij een altaar (van aarde of stenen) en offerde reine dieren aan GOD, en dat niet 1 keer, nee van al het reine vee en gevogelte (en dat waren er nog al wat) bracht Noach vele offers! Zo kon Noach zijn dankbaarheid tonen aan GOD.

   

  Laten wij dan door Hem voortdurend een lofoffer brengen aan God.


  Dankbaarheid, heel veel dankbaarheid, ken jij dat ook? Ik hoop het wel.                                              Nee, we hoeven nu geen dieren meer te offeren, dat was vroeger. Wij hebben het veel makkelijker,    we kunnen zo tegen GOD praten (bidden) of HEM lofzingen. Niet vergeten hoor!
   

  Doe niet zoals de 9 melaatsen in Lucas 17 vers 11 tot 19 maar doe zoals die ene Samaritaan!


  DE REGENBOOG

  Rondom de troon van GOD is een regenboog (Openbaringen 4 vers 3) Die is daar altijd. Op aarde is soms een regenboog, als de zon ´in de wolken´ schijnt, als het regent of geregend heeft. In de wolken, eerst de brengers van het oordeel (de regen) is nu het zichtbare teken van de trouw van GOD zichtbaar.            

  Zou Noach bang geworden zijn toen hij wolken zag en gedacht hebben dat het opnieuw 40 dagen en nachten zou gaan regenen? En zou GOD daarom de boog in de wolken gesteld hebben als teken van zijn belofte aan Noach?  (Genesis 9 vers 13)       

  Dat GOD doet wat HIJ belooft aan Noach, maakt HIJ zichtbaar in het teken van de regenboog.God beloofde dat de aarde nooit meer zo'n vloed zou meemaken die alles vernietigde. Iedere keer als Noach een regenboog zag (en dat zal wel vaak geweest zijn) werd hij herinnert aan de beloften van GOD, die altijd doet wat HIJ zegt.

  Ken jij dat geheim van de regenboog ook al? Hoe vaak heb jij hem al gezien? Mooi hé, al die kleuren, als het ware een verbinding tussen hemel en aarde.

  Ook wij hebben een Boek, vol beloften van GOD. En dat is de Bijbel. Lees er maar veel in, ook al begrijp je misschien niet alles. Het maakt je wel heel blij van binnen. En als je bijvoorbeeld het evangelie van Johannes leest (of een ander evangelie) leer je veel over de Heere Jezus, en dat is het allermooiste wat er is.
  Lees je Bijbel, bidt elke dag (en danken), opdat je groeien mag!

  TOT SLOT:  NOACH

  Nog enkele dingen over Noach zelf. Genesis 5 vers 29 vertelt zijn geboorte. Zijn naam betekent troost en rust. Z´n vader heette Lamech, hij was 182 jaar bij geboorte Noach. Hij werd 777 jaar oud en stierf dus 5 jaar voor de zondvloed kwam, reken maar na!
  De opa van Noach was Metuselach, de oudste mens op aarde, 969 jaar. Hij stierf in het jaar dat de zondvloed kwam, rekenen maar na!
  En de overgrootvader van Noach heette Henoch, die met GOD wandelde en zo opgenomen werd.

   


  Het is wel een bijzondere familie geweest zeg, vind je ook niet. En toch Noach had broers en zussen (zie Genesis 5 vers 30) maar niemand van hen kwam in de ark....   Uit een gelovige familie komen is geen garantie dat je automatisch ook in God geloofde en gered werd door de ark, oh nee.

  Omdat je ouders geloven is het niet vanzelfsprekend dat jij, jongen/meisje ook geloofd! Geloven is een persoonlijke zaak, besef dat goed! Doe je dat al, weet je al dat je veilig bent in de ark, weet je zeker dat de Heere Jezus ook voor jouw zonden op het kruis van Golgotha gestorven is, en dank je HEM ervoor? Want bij HEM alleen ben je veilig. Weet je nog, dat van Johannes 3 vers 16?

   

   

Menu powered by OpenCube CSS Menus